JAKARTA, INDONESIA 2017

Bildene er tatt uten blits og kun naturlig lys kl 23 på kvelden. De menneskene jeg møtte på min vei var alle smilende og i møtekommende.